Hoe krijg je een verblijfsvergunning?

Advocaten Blog

Bij een verblijfsvergunning denken de meeste mensen al snel aan een asielaanvraag. Asielzoekers kunnen als afsluiting van hun asielprocedure een (tijdelijke) vergunning krijgen als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld als ze in hun land van herkomst voor vervolging vrezen door hun nationaliteit, ras, godsdienst of politieke overtuiging. Als een partner, minderjarig kind of ouder kort geleden een vergunning heeft ontvangen, kan een 'achterblijver' een vergunning aanvragen door zich te beroepen op gezinshereniging.

Dit is niet de enige reden waarom mensen een verblijfsvergunning aanvragen. Voor werk, studie, als au-pair of langdurig ingezetene moet je soms een vergunning aanvragen. In de meeste gevallen is een vergunning nodig als je langer dan 90 dagen in een land verblijft.

De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij in staat is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Een voorbeeld hiervan is een arbeidsovereenkomst of inschrijving bij een universiteit. De aanvrager moet in het bezit zijn van een geldig persoonsbewijs en moet via een bewijs van goed gedrag aantonen dat er geen sprake is van een crimineel verleden.

Een aanvrager moet altijd een verblijfsdoel aangeven. Wat is de reden dat je langer dan 90 dagen in een land gaat verblijven? De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn afhankelijk van het verblijfsdoel. Voor inwoners van sommige landen is naast de vergunning ook een tijdelijke vergunning, een machtiging tot voorlopig verblijf, nodig. Deze machtiging vraag je tegelijk aan met de vergunning. Voor inwoners van bepaalde landen is deze extra procedure niet nodig. Ze hebben voldoende aan een enkelvoudige aanvraag.

Een tijdelijke vergunning is ook van toepassing bij gezinshereniging. Als extra voorwaarde, moet de aanvrager eerst een inburgeringsexamen halen. Pas als de aanvrager in het bezit is van dit examen, is de tijdelijke vergunning verkrijgbaar. Onderdeel van dit examen is basiskennis van de samenleving en taal. Het doel van het inburgeringsexamen is een soepelere inburgering voor nieuwe inwoners. Eenmaal in het bezit van een tijdelijke vergunning is het toegestaan om andere landen te bezoeken. Hierbij gaat het om maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.

De aanvraag tot verblijf wordt altijd beoordeeld. De verantwoordelijke dienst moet meestal binnen 90 dagen aangeven of de vergunning wel of niet wordt afgegeven. De meeste vergunningen zijn vijf jaar geldig. Als je vijf jaar in een land woont met een tijdelijke vergunning, dan kun je een permanente vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Is de uitkomst negatief, dan is het mogelijk om tegen de beslissing bezwaar te maken. In de beschikking lees je of je het bezwaar in het land waar je wilt blijven mag afwachten.

Delen  

15 juli 2022

Wat er speelt in de advocatuur

Ben u werkzaam in de advocatuur of wilt u meer weten over wat er speelt in de branche, dan ben u hier op de juiste plaats. In dit blog vindt u de laatste stand van zaken binnen de advocatuur, ook wel General Attorneys genoemd. De advocatuur is veelvuldig in het nieuws, zeker na de recente moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. Waar de advocatuur op een enkel geval na, voornamelijk in de anonimiteit opereerde, lijkt dit nu veranderd. In dit blog kunt u informatie vinden over de huidige stand van zaken binnen de advocatuur, vragen stellen en discussiƫren over de uiteenlopende thema's binnen de advocatuur. Tevens kunt u uw ervaringen delen en uw mening geven over de toekomst van de advocatuur in Nederland.<br/><br/>