2022

Hoe krijg je een verblijfsvergunning?

Advocaten Blog

Bij een verblijfsvergunning denken de meeste mensen al snel aan een asielaanvraag. Asielzoekers kunnen als afsluiting van hun asielprocedure een (tijdelijke) vergunning krijgen als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld als ze in hun land van herkomst voor vervolging vrezen door hun nationaliteit, ras, godsdienst of politieke overtuiging. Als een partner, minderjarig kind of ouder kort geleden een vergunning heeft ontvangen, kan een 'achterblijver' een vergunning aanvragen door zich te beroepen op gezinshereniging.

15 juli 2022